آرشیو برچسب ها: روابط آدمها

کودکان خودشان را از “طرز نگاه ما به آنها” میشناسند، بخشی از کتاب کودک، خانواده، انسان

در حال مطالعه کتاب کودک، خانواده، انسان (پیرامون تربیت کودک) بودم که خواندن قسمتی از آن برایم خیلی لذت بخش  بود، گفتم آن را با شما هم شریک شوم. داستان از این قرار است که یکی از مادرهای نویسنده کتاب (این کتاب از زبان دو مادر است که هر کدام سه بچه دارند) بعد از آموزشهایی که زیر نظر …

من هم میخواهم پولدار بشوم! (یا پول داشتن چقدر مهم است؟)

حتما شما هم آدمهایی را دیده اید که وضع مالی خوبی دارند و از این حرف میزنند که پول همه چیز نیست و چیزهای دیگری وحود دارد که اهمیت بیشتری دارد و از این دست حرفها. در نقطه مقابل هم فکر کنم همه ما آدمهایی را میشناسیم که از نظرشان پول همه چیز است و …