کتاب سیاسی

بهترین کتابهای تاریخی – ۱۲ کتاب تاریخی که باید خواند

کتاب های تاریخی مستند

در مطلب دیگری با بهترین کتابهای ایران معاصر آشنا شدیم و در این مطلب می‌خواهم بهترین کتاب های تاریخی که باید خواند را به شما معرفی کنم. آیا بهترین کتاب های تاریخی که باید خواند را می‌شناسید؟ آیا می‌دانید آشنایی با گذشته هر سرزمین، چه سودی برای نسل جوان دارد؟  آیا می‌دانید بهترین کتابهای تاریخی که …

بهترین کتابهای سیاسی دنیا

بهترین کتابهای سیاسی دنیا

اگر به دنبال بهترین کتابهای سیاسی دنیا و بهترین کتابهای سیاسی ایران برای مطالعه هستید، جای درستی آمده‌اید. از نظر من، کتابهای سیاسی مانند کتابهای فلسفی کمک می‌کنند تا بفهمیم بشر چه مسیری را تا به امروز طی کرده است و در حال حاضر در چه جایگاهی قرار دارد. بهترین کتابهای سیاسی کمک می‌کنند تا …

بهترین رمان های سیاسی جهان

بهترین رمان های سیاسی جهان

در این مطلب ۵ رمان سیاسی اجتماعی از بهترین رمان های سیاسی جهان معرفی شده است. ۳ رمان از رمان‌های معرفی شده، در نقد کمونیسم و به‌طور کلی نظام‌های توتالیتر و تمامیت‌خواه هستند. این رمان‌ها شامل قلعه حیوانات و ۱۹۸۴ از جورج اورول و دکتر ژیواگو از بوریس پاسترناک می‌باشند. دو رمان دیگر شامل دنیای …