عادتها و مدیریت تغییر

عادتهایی برای زندگی بهتر (۲)

پیش نوشت عادتهایی برای زندگی بهتر (۱) ترتیبِ بیان این عادتها، لزوما ربطی به میزان اهمیتشان از نظر من ندارد. نوشت ۴- به دیگران و موقعیتها بیشتر “نه” بگوییم. طبیعتا منظورم مخالفتِ بیجا و بی‌مورد نیست. منظورم این است که بعد از برنامه‌ریزی برای وقتمان از “نه” گفتن به دیگران و موقعیت‌ها نترسیم. مواظب باشیم …

عادتهایی برای زندگی بهتر (۱)

پیش نوشت فکر کنم هرچه بیشتر از آغاز سال بگذرد، بیشتر به این موضوع پی خواهیم برد که “تقویم نمیتواند برای ما حالِ خوبی درست کند، این ما هستیم که میتوانیم برای خودمان و دیگران عید بسازیم.” خلق روزهای بهتر برای خودمان، یک‌باره اتفاق نخواهد افتاد. این عادتهای ماست که میتواند زندگی ما را متحول کند. …

چیزهایی در مورد تغییر: آهستگی، پیوستگی و الزام وجود نشانه های حداقلی

۱- ما مردم خنده‌داری هستیم، انتظار داریم وقتی یک سال در مسیر تهران به مشهد حرکت کرده‌ایم، ناگهان با فرارسیدن یک زمان مشخص و بدون دخالتِ ما، حالِ ما دگرگون شود و ناگهان سرمان را بالا کنیم و ببینیم شیراز هستیم! همینقدر ساده‌انگارانه و ابلهانه. ۲- اگر قبول کردیم قرار است خودمان تغییر را بیافرینیم، …