آرشیو برچسب ها: مکتوب فکر کردن

مکتوب فکر کردن

حتما برای شما هم پیش آمده که حجم دغدغه‌های ذهنیتان بسیار زیاد باشد و احساس آشفتگی بکنید. فکر کنم این وضعیت در زندگی‌های جدید زیاد اتفاق می‌افتد. اولین کاری که من اینجور مواقع میکنم پیدا کردن یک زمان مناسب برای خلوت کردن با خودم است. زمانی که مطمئن باشم هیچ کس رشته افکارم را پاره …