آرشیو برچسب ها: منطقی بودن فکر کردن به مرگ

فکر کردن به مرگ، توصیه ای اخلاقی یا رفتاری منطقی؟

باور کنید فکر کردن به مرگ، یک رفتار اخلاقی نیست، بنظرم این منطق است که آن را ضروری میکند. بازیکنان و مربی فوتبال، از سر منطق است که محدود بودن زمانِ بازی را در نظر میگیرند و بر اساس آن برنامه ریزی میکنند. چه آنها این واقعیت را درنظر بگیرند و چه خود را به فراموشی …