آرشیو برچسب ها: سیاست

بهترین کتابهای تاریخی – ۱۲ کتاب تاریخی که باید خواند

کتاب های تاریخی مستند

در مطلب دیگری با بهترین کتابهای ایران معاصر آشنا شدیم و در این مطلب می‌خواهم بهترین کتاب های تاریخی که باید خواند را به شما معرفی کنم. آیا بهترین کتاب های تاریخی که باید خواند را می‌شناسید؟ آیا می‌دانید آشنایی با گذشته هر سرزمین، چه سودی برای نسل جوان دارد؟  آیا می‌دانید بهترین کتابهای تاریخی که …

امان از این خودعاقل‌پندارها! (چندخطی در مورد سیاست و انتخابات)

بوی انتخابات می‌آید. این روزها، حرفهای زیادی در موردِ عملکرد این یکی و ایرادات آن یکی میشنویم. هدفم در این نوشته، پرداختن به عملکردِ این یکی و آن یکی نیست. میخواهم چیزهایی راجع به کسانی که این تحلیل‌ها را ارائه میدهند بنویسم. یعنی راجع به خودِ ما. یک گروه پرتعداد از آدمها هستند که کاندیداهای …