آرشیو برچسب ها: انتخابات

امان از این خودعاقل‌پندارها! (چندخطی در مورد سیاست و انتخابات)

بوی انتخابات می‌آید. این روزها، حرفهای زیادی در موردِ عملکرد این یکی و ایرادات آن یکی میشنویم. هدفم در این نوشته، پرداختن به عملکردِ این یکی و آن یکی نیست. میخواهم چیزهایی راجع به کسانی که این تحلیل‌ها را ارائه میدهند بنویسم. یعنی راجع به خودِ ما. یک گروه پرتعداد از آدمها هستند که کاندیداهای …