کتاب تاریخی

هنر از ابتدا تا کنون

بهترین کتاب برای تاریخ هنر

برای خواندن بهترین کتاب تاریخ هنر جهان احتمالاً این سوالات در ذهن شما هم شکل گرفته است که: چگونه بشر از دیوارنگاری‌های سادۀ روی دیوارۀ غار، به آفرینش نقاشی‌های انتزاعی روی بوم در زمان حال رسیده است؟ چه دلیلی پشت تغییر سبک‌های مختلف هنری نهفته است؟ اتفاقات تاریخی چه تأثیری بر آثار هنری دارند و …

کدام کتاب‌ها ما را به دل تاریخ اسلام خواهند برد؟

بهترین کتابهای تاریخ اسلام

در این مطلب به معرفی بهترین کتابهای تاریخ اسلام خواهیم پرداخت، آن‌هایی که از اسناد معتبر در هنگام تالیف بهره گرفته‌اند تا با اطمینان بیشتر مشغول مطالعه شویم. شاید جالب باشد که بدانید نزدیک به یک سوم از آیات قرآن دربارۀ امت گذشته است؛ پس می‌توان دریافت که از نگاه قرآن و اسلام نیز مطالعۀ …

با چه کتاب‌هایی خواندن تاریخ را جذاب‌تر کنیم؟

رمان تاریخی چیست

در ابتدای مطالعۀ بهترین رمان‌های تاریخی دنیا دو سوال در ذهن ما شکل می‌گیرد: چرا تاریخ بخوانیم؟ چرا تاریخ کشور‌های دیگر دنیا را بخوانیم؟ در پاسخ به سوال اول می‌توان گفت: مهم‌ترین دلیل شاید عبرت گرفتن از تجربۀ گذشتگان باشد. و در پاسخ به سوال دوم می‌توان گفت: خواندن سیر تغییرات کشورهای دیگر ذهن ما …