آرشیو برچسب ها: گروه عکاسی باما

کار نکن، قسمت بیست و ششم: گروه آموزش عکاسی “با ما”

کار نکن این قسمت به گروه عکاسی در طبیعت با ما اختصاص دارد. وصف فعالیت این گروه را از زبان خودشان بخوانید: “سفرهای عکاسی باما با موضوعات عکاسی انجام می شود. حضور در سفرها برای همه‌ی علاقه مندان به عکاسی؛ چه آماتور، چه حرفه ای و حتی کسانیکه با موبایل عکاسی می کنند، امکان پذیر است. سفرهای …