تیپ شخصیتی ISTP در تست شخصیت شناسی MBTI

تیپ شخصیتی ISTP

این مطلب در مورد ویژگی‌های تیپ شخصیتی ISTP در مدل شخصیت‌شناسی MBTI هست. بعد از آشنا شدن با ویژگی‌های شخصیت istp و مسیر شغلی متناسب برای اون از نظر MBTI، یک ویدئوی جذاب هم در مورد تیپ istp براتون گذاشتیم. علاوه بر اینها، حرفهای خیلی مهم دیگه‌ای هم براتون داریم. حرفهایی که میتونه به شما …

عملکردهای شناختی یونگ برای درک بهتر تست MBTI

اگه از طرفداران تست شخصیت شناسی MBTI باشید و به بررسی تیپ‌های شخصیتی MBTI علاقه داشته باشید حتما میدونید پایۀ تست شخصیت مایرز بریگز، تئوری شخصیت یونگه و این تئوری بر عملکردهای شناختی استواره و برای تحلیل تیپ‌های شخصیتی به آشنایی با عملکردهای شناختی یونگ نیاز داریم. در ویدیوی زیر با عملکردهای شناختی یونگ بیشتر آشنا …

تیپ شخصیتی ENTJ در تست شخصیت شناسی MBTI

تیپ شخصیتی ENTJ

این مطلب در مورد ویژگی‌های تیپ شخصیتی ENTJ در مدل شخصیت‌شناسی MBTI هست. بعد از آشنا شدن با ویژگی‌های شخصیت entj و مسیر شغلی متناسب برای اون از نظر MBTI، یک ویدئوی جذاب هم در مورد تیپ entj براتون گذاشتیم. علاوه بر اینها، حرفهای خیلی مهم دیگه‌ای هم براتون داریم. حرفهایی که میتونه به شما در شناخت شغل …

تیپ شخصیتی ENFP در تست شخصیت شناسی MBTI

تیپ شخصیتی ENFP

این مطلب در مورد ویژگی‌های تیپ شخصیتی ENFP در مدل شخصیت‌شناسی MBTI هست. بعد از آشنا شدن با ویژگی‌های شخصیت enfp و مسیر شغلی متناسب برای اون از نظر MBTI، یک ویدئوی جذاب هم در مورد تیپ enfp براتون گذاشتیم. علاوه بر اینها، حرفهای خیلی مهم دیگه‌ای هم براتون داریم. حرفهایی که میتونه به شما در شناخت شغل مناسب و …

تیپ شخصیتی ESTJ در تست شخصیت شناسی MBTI

تیپ شخصیتی ESTJ

این مطلب در مورد ویژگی‌های تیپ شخصیتی ESTJ در مدل شخصیت‌شناسی MBTI هست. بعد از آشنا شدن با ویژگی‌های شخصیت estj و مسیر شغلی متناسب برای اون از نظر MBTI، یک ویدئوی جذاب هم در مورد تیپ estj براتون گذاشتیم. علاوه بر اینها، حرفهای خیلی مهم دیگه‌ای هم براتون داریم. حرفهایی که میتونه به شما در شناخت شغل …

۱۰ پاسخ به انتقادات وارد شده به تست MBTI

تیپ‌های شخصیتی MBTI مثل هر طبقه‌بندی و تئوری علمی اشکالاتی داره؛ مخصوصا اینکه بحث بر سر موضوع پیچیده‌ای مثل شخصیت انسانه. کسایی که میخوان از تفسیر تست MBTI در تصمیم‌گیری‌های مهم زندگیشون مثل انتخاب شغل مناسب استفاده کنند؛ دوست دارند با عمق تئوری شخصیت یونگ آشنا بشند و از اعتبار تست MBTI مطمئن بشن. در ویدیوی …

تیپ شخصیتی ENFJ در تست شخصیت شناسی MBTI

تیپ شخصیتی ENFJ در تست شخصیت شناسی MBTI

این مطلب در مورد ویژگی‌های تیپ شخصیتی ENFJ در مدل شخصیت‌شناسی MBTI هست.  بعد از آشنا شدن با ویژگی‌های شخصیت enfj و مسیر شغلی متناسب برای اون از نظر MBTI، یک ویدئوی جذاب هم در مورد تیپ enfj براتون گذاشتیم. علاوه بر اینها، حرفهای خیلی مهم دیگه‌ای هم براتون داریم. حرفهایی که میتونه به شما در شناخت شغل مناسب و …

تیپ شخصیتی ESFP در تست شخصیت شناسی MBTI

تیپ شخصیتی ESFP

این مطلب در مورد ویژگی‌های تیپ شخصیتی ESFP در مدل شخصیت‌شناسی MBTI هست. بعد از آشنا شدن با ویژگی‌های شخصیت esfp و مسیر شغلی متناسب برای اون از نظر MBTI، یک ویدئوی جذاب هم در مورد تیپ esfp براتون گذاشتیم. علاوه بر اینها، حرفهای خیلی مهم دیگه‌ای هم براتون داریم. حرفهایی که میتونه به شما در شناخت شغل مناسب و …