آرشیو ماهانه: مرداد ۱۳۹۶

عکسها و خاطره ها: سربازی و دیگر هیچ!

حدودا یک سال از این روزها گذشته. بیشتر از همه یاد یقلوی می‌افتم و لبخند بر لبانم می‌نشیند. در این مدت دیدم چگونه سقف خواسته‌های آدمها تغییر میکند. این سی و چند روز انگار در یک دنیای دیگر بودیم. روزهای عجیبی بود. یادش بخیر.

آش با جاش!

ما تصمیم می‌گیریم که چه مدل ذهنی‌ای بسازیم. ما تصمیم می‌گیریم که چه دغدغه‌هایی داشته باشیم. ما تصمیم می‌گیریم که از وقتمان به چه ترتیب استفاده کنیم. ما تصمیم می‌گیریم که روابطمان با سایر آدمها را چطور مدیریت کنیم. اما ما تصمیم نمی‌گیریم که دیگران دقیقا چگونه با ما برخورد کنند و چه حرفهایی به …

هدف از زندگی؛ چیزهایی در مورد پیدا کردن هدف در زندگی و اینکه چگونه برای خود هدف انتخاب کنیم؟

پیش‌نوشت برایم نوشته: «مشکلی که در سن ۳۸ سالگی همچنان درگیرشم بخاطر نیاز مالی مثل خیلیا شغل کارمندی دارم بدون علاقه خاصی فقط برای امرار ومعاش یا شاید سرگرم شدن چون هنوز نه علائقم رو میشناسم نه استعدادم رو و نه میدونم به چی میخوام برسم اما همیشه درگیری ذهنی این قضیه با من هست. …

برای یک دوست: تغییر ذائقه در لذت بردن

و البته روزی هم میرسد که ذائقه‌ی لذت بردنت تغییر میکند. مانند گذشته از تماشای تلویزیون لذت نمی بری و حاضر نیستی تن به این اتلاف وقت بدهی. مانند گذشته از خوردن غذاهای رنگارنگ لذت نمی بری و صرفا به چشم سوخت‌گیریِ مجدد به آن نگاه میکنی. مانند گذشته از پرسه زدن در میان مغازه …

راهرو گر راهِ نو خواهد، توقف بایدش؛ در باب رضایت از زندگی و نقش توقف در تغییر مسیر

رضایت از زندگی

“از طرفی همه‌ی ما می‌خواهیم خوشبخت باشیم. از طرف دیگر از چیزهایی که موجب خوشبختیمان می‌شوند اطلاع داریم، اما به آنها عمل نمی‌کنیم. چرا؟ بسیار ساده است. چون خیلی گرفتاریم. گرفتار چی؟ گرفتار تلاش برای خوشبخت شدن.” میتو کلی جاده تهران به مشهد، به مشهد میرود، نه به همدان! خیلی بدیهی بنظر میرسد، نه؟ اما …