آرشیو برچسب ها: کوه

عکسها و خاطره ها: کوهپیماییِ نصف شبی، خوابگاه و داستانهای مربوطه

ساعت حوالی ۹ شبِ ششمِ تیرِ ۸۷ بود. امتحاناتمان را داده بودیم و یحتمل پروژه ای، چیزی باید تحویل میداده ایم که بعدش مانده بودیم خوابگاه. نیما پیشنهاد داد برویم کوه! اولش فکر کردیم شوخی میکند، ولی بعد که از تجربه قبلیش در کوهنوردی شبانه گفت، فهمیدیم داستان جدی است. ساعت ۱۱ شب بود که جمشیدیه …

عکسها و خاطره ها: کوه، برف، رفاقت و چیزهای دیگر

عکس مربوط به بهمن ۸۸ است، صبح زود از خوابگاه زدیم بیرون و سه تایی از گلاب دره مسیرمان را شروع کردیم. سپهر راه  بلدمان بود، تا پناهگاه کلکچال رفتیم و از جمشیدیه برگشتیم پایین. آن فردِ سمتِ چپ تصویر منم، عکاس این عکس هم سپهر است، از اولش هم معلوم بود که سپهر به …