آرشیو برچسب ها: سوریه

پدر، گلوله، پسر

فکر نکنم هیچ حیوانی اینگونه به جان همنوعانش بیفتد. وقتی خودت کودکی در خانه داشته باشی و این صحنه ها را ببینی، جاری شدن اشکت هم اتفاق عجیبی نیست. خودت حتی تاب دیدن سرفه های شبانه فرزندت را هم نداری و از اعماق وجودت آرزو میکنی کاش راهی بود که تمامی این دردها را تو …