مدیریت تغییر

چرا باید تغییر کرد؟

نکند شما هم فکر می‌کنید رازِ تغییر، نشستن و فکر کردن به آن است؟ نکند فکر می‌کنید با ادامه همین رفتارهای روزانه، روزگار متفاوتی برایتان رقم خواهد خورد؟ من فکر میکنم برای رسیدن به اهدافمان، باید ابتدا تغییری در روند زندگی‌مان ایجاد کنیم. اما چگونه این کار را انجام دهیم؟ چه فاکتورهایی را در نظر بگیریم تا امیدِ ایجاد یک …

جمعه عصر، در کارگاه “مدیریت تغییر” چه خبر است؟

جمعه عصر، قرار است کارگاه “مدیریت تغییر” برگزار شود. در این کارگاه مدلی را یاد می‌گیریم که با کمک آن می‌توانیم تغییرات فردی موفقی را برنامه‌ریزی کنیم. اما این کارگاه فقط شامل ارائه این مدل نیست. با کمک هم، تغییرات ناموفق قبلی‌مان را تحلیل و ریشه‌یابی می‌کنیم و تلاش می‌کنیم یک تغییر دلخواه فرضی را …

چیزهایی در مورد تغییر: آهستگی، پیوستگی و الزام وجود نشانه های حداقلی

۱- ما مردم خنده‌داری هستیم، انتظار داریم وقتی یک سال در مسیر تهران به مشهد حرکت کرده‌ایم، ناگهان با فرارسیدن یک زمان مشخص و بدون دخالتِ ما، حالِ ما دگرگون شود و ناگهان سرمان را بالا کنیم و ببینیم شیراز هستیم! همینقدر ساده‌انگارانه و ابلهانه. ۲- اگر قبول کردیم قرار است خودمان تغییر را بیافرینیم، …